• Kontaktujte nás telefonicky +421-2-65412936 alebo cez
  • Email sample@sample.sk
Ionexové hmoty

Ionexové hmoty

Na váš dopyt vám spracujeme ponuku na dodávku, prípadne aj výmenu, pre ionexové hmoty LEWATIT najvyššej kvality od svetového výrobcu LANXESS Deutschland GmbH.

Sme jediným zmluvným predajcom ionexových hmôt zn. LEWATIT pre Slovenskú republiku a zároveň predajcom pre Srbsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju a Čiernu Horu.

Viac informácií o ionexových hmotách nájdete na stránke výrobcu LANXESS Deutschland GmbH.

▷ Specialty chemicals company | Who we are | LANXESS
▷ Lewatit® | Ion Exchange Resins | LANXESS

Rozdelenie ionexov, ich použitie a využitie, technické listy, karty bezpečnostných údajov vám aj v slovenskom jazyku zašleme na požiadanie.

Pre aplikáciu ionexových hmôt LEWATIT vám výrobca ponúka k dispozícií výpočtový program voľne stiahnuteľný na stránke výrobcu.

▷ LewaPlus® | Design Software | LANXESS

Aktuálna informácia pre odberateľov.

Vzhľadom k veľmi nepriaznivej medzinárodnej situácií a neustále stúpajúcich cien energií, palív a výrobných surovín, bol výrobca nútený zaviesť na prechodné obdobie energetický a dopravný príplatok pri dodávkach ionexových hmôt LEWATIT. Tento príplatok je aktualizovaný na mesačnej báze podľa vývoja cien. Daná situácia nás veľmi mrzí, ale sme nútení tento príplatok ako samostatnú položku pripočítavať k ponúkaným cenám.

Viac informácií viď príloha pdf

LANXESS
Pozrite si komplet pdf dokument. Kliknite na obrázok.
This image for Image Layouts addon
Pozrite si komplet pdf dokument. Kliknite na obrázok.

V prípade záujmu o ionexové hmoty LEWATIT nás kontaktujte.

Radi Vám poskytneme informácie, dohodneme ceny a dodáme požadované produkty.

SAMPLE Bratislava, s.r.o.